Đọc Truyện Online
Vua Màn Ảnh Chi Lộ Hai Chu Mục

Vua Màn Ảnh Chi Lộ Hai Chu Mục

Tên Gốc : 影帝之路二周目
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Trống Sắt Hi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 88 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trốn học rớt tín chỉ, hút thuốc say rượu, cặn bã lượt học muội, bị kim chủ bao nuôi. Vua màn ảnh rừng uyên trùng sinh thành hai mươi hai tuổi tiểu thịt tươi, một khóa, hàm ngư phiên thân trở lại đỉnh phong -- kỹ năng đọc đầu bên trong. Định ảnh đế công( rừng uyên) chú ý) kim chủ không phải văn chủ nhật( 8 nguyệt 28 ngày) vào V, vào đại gia ủng hộ chính bản, thỉnh chuyển văn xóa văn, thỉnh trộm văn giơ cao đánh khẽ! Cầu Like cầu bình luận. Toàn văn cướp quyền, không có nguyên hình, xin chớ dây dưa tam thứ nguyên. Trùng sinh cất giữ cầu bao nuôi~
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50