Đọc Truyện Online
Vương Giả Vinh Diệu

Vương Giả Vinh Diệu

Tên Gốc : 王者农药
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Hoa Rơi Tán Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 52: không quên sơ tâm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Vương Giả Vinh Diệu》 là hoa rơi tán nhân chú tâm sáng tác tiểu thuyết khoa huyễn, 69 sách a thời gian thực đổi mới Vương Giả Vinh Diệu chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu Vương Giả Vinh Diệu bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ Vương Giả Vinh Diệu độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50