Đọc Truyện Online
Vương Phi Tỏ Tình Tuyên Ngôn: Vương Gia Ta Nhất Định Phải Đạt Được Ngươi

Vương Phi Tỏ Tình Tuyên Ngôn: Vương Gia Ta Nhất Định Phải Đạt Được Ngươi

Tên Gốc : 王妃示爱宣言:王爷我要定你了
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Phi Múa
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 321 chương: cái kia giết người cướp của Sở Mộ phàm, nàng, đều thích!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bưu hãn bản giới thiệu vắn tắt:    ba ba ba! “MD, Hồ ly tinh, để cho ngươi câu dẫn tỷ nam nhân.”-- Đây là lúc trước nàng, tại đánh những nữ nhân khác. Ba ba ba! “Hồ ly tinh! Ta để cho ngươi câu dẫn thái tử.”-- Đây là hôm nay nàng, tại bị những nữ nhân khác đánh. Xuyên qua nữ máu dầm dề xuyên qua kinh nghiệm nói cho ngươi: khuôn mặt lấy ra làm gì? Quất! Nam nhân lấy ra làm gì? Cám dỗ!    Kịch thấu bản...
Danh sách chương
    • 1 - 50