Đọc Truyện Online
Y Gả

Y Gả

Tên Gốc : 医嫁
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : 15 Đoan Mộc Cảnh Thần
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Ta mở sách mới 《 thịnh thế phương hoa》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Lăng thanh uyển cảm thấy gần nhất sinh hoạt có điểm gì là lạ. Người nhà của nàng, phòng của nàng, rõ ràng quen thuộc, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy lạ lẫm. Không hiểu thấu học xong y thuật. Trong mộng còn có một cái âm thanh không ngừng gọi nàng“tỷ tỷ”, mặc dù nàng căn bản không có muội muội. Nàng suy nghĩ từng bước một đi lên phía trước, chắc là có thể minh bạch nhân quả......
Danh sách chương
    • 1 - 50