Đọc Truyện Online
Y Tay Che Hương

Y Tay Che Hương

Tên Gốc : 医手遮香
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ý Ngàn Trượng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 520 chương thật tốt( kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chết oan trùng sinh vì bần nữ, tổ mẫu không từ, mẫu thân dễ bắt nạt, tiện nghi cặn bã cha chỉ là một cái vô tình vô nghĩa cùng khổ tiểu quan, bên cạnh còn có một cái tiểu thiếp trên nhảy dưới tránh, khích bác ly gián? Như vậy ngại gì, nàng hữu thần y tuyệt kỹ nơi tay, há sẽ sợ ngần ấy tiểu gian khổ?
Danh sách chương
    • 1 - 50