Đọc Truyện Online
Y Vũ Binh Vương Hỗn Nông Thôn

Y Vũ Binh Vương Hỗn Nông Thôn

Tên Gốc : 医武兵王混乡村
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Phong Tình Còn Tại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 1900 chương thật muốn mệnh a
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hắn là Binh Trung Chi Vương, bởi vì một lần nhiệm vụ chợt lấy được thần bí truyền thừa, quy ẩn sơn thôn sau đó, mang theo mỹ nữ thôn chi thư cùng một chỗ phát tài. Binh vương biết pháp thuật, không ai ngăn nổi, vũ mị nữ tổng giám đốc mời hắn xem bệnh, ngạo kiều nữ minh tinh vì hắn đại ngôn...... Một đời binh vương cuộc sống hạnh phúc liền như vậy bắt đầu!
Danh sách chương
    • 1 - 50