Đọc Truyện Online
Yến Hoàng

Yến Hoàng

Tên Gốc : 燕凰
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ngọc Cười
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 012 Ngụy hoàng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Yến hoàng》 là ngọc cười chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới yến hoàng chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu yến hoàng bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ yến hoàng độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50