Đọc Truyện Online
[ Hệ Thống ] Giám Đốc Ngươi Đủ

[ Hệ Thống ] Giám Đốc Ngươi Đủ

Tên Gốc : [系统]总经理你够了
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Lạnh Da Liền Bánh Mì
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 28 chương chết một lần nữa
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《[ Hệ thống ] giám đốc ngươi đủ》 là lạnh da liền bánh mì chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới [ hệ thống ] giám đốc ngươi đủ chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu [ hệ thống ] giám đốc ngươi đủ bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ [ hệ thống ] giám đốc ngươi đủ độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50