Đọc Truyện Online
[ Tổng ] Sát Sinh Hoàn Tìm Người Thân Hành Trình

[ Tổng ] Sát Sinh Hoàn Tìm Người Thân Hành Trình

Tên Gốc : [综]杀生丸的寻亲之旅
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Bánh Mì Đường
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 36 chương phiên ngoại một
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《[ Tổng ] sát sinh hoàn tìm người thân hành trình》 là bánh mì đường hoá học tâm sáng tác tiểu thuyết khoa huyễn, 69 sách a thời gian thực đổi mới [ tổng ] sát sinh hoàn tìm người thân hành trình chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu [ tổng ] sát sinh hoàn tìm người thân hành trình bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ [ tổng ] sát sinh hoàn tìm người thân hành trình độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50