Đọc Truyện Online
A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

Tên Gốc : 阿娇今天投胎了吗
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nghi Ngờ Tố
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 164. Ngày lễ halloween cùng tách ra đầu
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
【 Không phải cổ ngôn, không phải nhanh xuyên, không khủng bố】 a kiều tại Phong Đô làm quỷ rất nhiều năm mắt thấy người quen tới tới lui lui chỉ có nàng không thể đầu thai tái sinh mạnh bà nói cho nàng quan khiếu: ngươi có một tâm nguyện, không thể được đền bù a kiều bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Triệt cái thằng này còn thiếu nợ nàng kim ốc một tòa bồi thường...
Danh sách chương
    • 1 - 50