Đọc Truyện Online
Âm Dương Thiên Sư( Gl)

Âm Dương Thiên Sư( Gl)

Tên Gốc : 阴阳天师(GL)
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Đồn Bảo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 99 chương tình thế nguy hiểm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Âm dương thiên sư( GL)》 là đồn bảo chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới âm dương thiên sư( GL) chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu âm dương thiên sư( GL) bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ âm dương thiên sư( GL) độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50