Đọc Truyện Online
Cắt Tiên

Cắt Tiên

Tên Gốc : 裁仙
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Rượu Nước Mơ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 929: nhân sinh không hối hận, tiên lộ vô địch
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một khối thiên bi hàng thế, sóng gió bốn phương tám hướng tất cả động.    Vì cầu trường sinh chi mê, đám người đạp vào hành trình.    Một hồi âm mưu kinh thiên, đến tột cùng hươu chết vào tay ai.    Sinh tồn thận trọng từng bước, ai thoát vạn vật.    Ta không sợ chết, lại không nghĩ chết! Ta cầu trường sinh, nhưng không sống tạm!    Tiên nhân đánh cờ, có chơi có chịu; tiên nhân thả câu, người nguyện mắc câu. Ngươi quả thực ngươi liền thua.   **************************    Ta diệp đón gió, muốn làm cái kia đạp vào Cửu Thiên Tiên giới, hiệu lệnh chúng tiên nam nhân.    Sách mới dự tính tháng tám liền có thể đi ra, thỉnh vào group 23o6o6o39, cùng tới thổi ngưu bức
Danh sách chương
    • 1 - 50