Cực Phẩm Tới Cửa Cuồng Tế ( Đường Khải Tô Ngưng Ngọc )

Cực Phẩm Tới Cửa Cuồng Tế ( Đường Khải Tô Ngưng Ngọc )

Tên Gốc : 极品上门狂婿(唐凯苏凝玉)
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả : Đại Lĩnh Nam
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1890 chương đại kết cục
Cập Nhật : 01:44 01-08
Giới thiệu truyện :
Convert :
Làm một cái ăn cơm mềm người ở rể, đường khải vẫn luôn đều không chịu người đãi thấy, nơi chốn bị người khi dễ nhạc mẫu khinh thường, lão bà khinh bỉ, cậu em vợ ức hiếp, tình địch nhục nhã…… Thẳng đến có một ngày, đường khải đạt được truyền thừa, một thế hệ thần y ngang trời xuất thế! Ta phải làm đệ nhất người ở rể!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Cực Phẩm Tới Cửa Cuồng Tế ( Đường Khải Tô Ngưng Ngọc )

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện