Đọc Truyện Online
Ngày Minh

Ngày Minh

Tên Gốc : 天的暝
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Phút
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Năm cảnh chúng ta chỉ là bởi vì là đồng học phía dưới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Minh giới, thượng giới người phỉ nhổ, hạ giới người sợ hãi. Ta, uông bay, đứng ở chỗ này. Ta muốn nói. Thần, chờ lấy. Ta sẽ trở về, lấy các ngươi mạng chó.
Danh sách chương
    • 1 - 50