Đọc Truyện Online
Đại Thần, Ta Là Bị Buộc

Đại Thần, Ta Là Bị Buộc

Tên Gốc : 大神,我是被逼的
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Màu Sáng Thạch
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 32 chương chúc mừng năm mới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Đại thần, ta là bị buộc》 là màu sáng thạch chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới đại thần, ta là bị buộc chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu đại thần, ta là bị buộc bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ đại thần, ta là bị buộc độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50