Đọc Truyện Online
Đế Kết Lương Duyên

Đế Kết Lương Duyên

Tên Gốc : 帝结良缘
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Doãn Phượng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 3 Vương phi nghịch tập
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Đế kết lương duyên》 là doãn phượng chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới đế kết lương duyên chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu đế kết lương duyên bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ đế kết lương duyên độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50