Đọc Truyện Online
Đô Thị Mộng Cảnh Sư

Đô Thị Mộng Cảnh Sư

Tên Gốc : 都市梦境师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tinh Vũ Đêm Trăng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 32 chương phá trận
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tương truyền Đường triều thời kì, một là tên là lữ ông đạo sĩ xảo ngộ một cái họ Lô thư sinh. Lư sinh khát vọng nhận được vinh hoa phú quý, lữ ông liền để lư sinh ở hắn trên gối đầu ngủ, nhường hắn trong mộng nhận được vinh hoa phú quý. Lư sinh ở trong mộng trải qua nổi lên giảm lớn, đốn ngộ! Mộng cảnh sư kỳ thực chính là sáng tạo ra mộng cảnh người, lữ ông đạo sĩ này chính là mộng cảnh sư tiền thân.
Danh sách chương
    • 1 - 50