Đọc Truyện Online
Gấm Bình Phong Hoa Nở

Gấm Bình Phong Hoa Nở

Tên Gốc : 锦屏花开
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Thanh Phong Từng Tháng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ【 11】 chương nắng ấm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tiêu nghi ngờ làm một cước ngã tiến vào cổ đại, đô thị nữ bạch lĩnh trong nháy mắt thành 3 tuổi tiểu nữ oa, mẫu thân qua đời, phụ thân ghét bỏ, càng có ở goá huyện chủ không kịp chờ đợi muốn làm nàng mẹ kế. Tiêu nghi ngờ làm móp méo miệng, biểu thị rất khinh thường. Cặn bã cha không đáng tin cậy, mang theo tàn sát đồ cưới ở ra ngoài tổ gia, người ở đây người đem nàng sủng phóng lên trời. Tiêu nghi ngờ làm trái tính toán phải tính toán, thân phận hôm nay có, đồ cưới có, có phải hay không nên chọn một cái như ý lang quân hùn vốn sinh hoạt? Yêu cầu của nàng kỳ thực rất đơn giản, gia sản không cần quá dày, đủ liền tốt, tướng mạo không cần quá tuấn tú, nén lòng mà nhìn liền tốt, tiền đồ không cần quang minh, đáng tin liền tốt. Cặn bã cha mẹ kế nghĩ nhúng tay hôn sự của nàng? Không cửa! Hôn sự của nàng nàng làm chủ. Cái kia... Nàng không có như vậy nịnh bợ, không muốn làm thế tử phu nhân khỏe sao? ******************** Đề cử tháng làm ruộng kết thúc văn 《 danh môn đích tú》: 《 thuốc điệu đích nữ》: 《 vọng tộc đích nữ chi tái giá》:
Danh sách chương
    • 1 - 50