Đọc Truyện Online
Hồng Hoang Tiếp Dẫn

Hồng Hoang Tiếp Dẫn

Tên Gốc : 洪荒接引
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Hoa Nghiêm Thánh Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phát sách mới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ba thi cùng ba thân,    hoa sen đạo chân.    Muốn trừ hồng trần đắng,    cực lạc tại tu di.    Một dạng hồng hoang, không cùng một dạng giải thích. Người hiện đại thân trở lại hồng hoang, trở thành Tiếp Dẫn Đạo Nhân, lại nhìn thánh nhân như thế nào độ hóa thế gian nhóm mê chúng sinh.
Danh sách chương
    • 1 - 50