Đọc Truyện Online
Linh Đan Truyền Kỳ

Linh Đan Truyền Kỳ

Tên Gốc : 灵丹传奇
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tỉnh Mộng Trăm Ngàn Đời
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Làm phiền thư hữu nhìn qua
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Triệu khách man đồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân dữ danh. Cái gọi là trăm vạn ngàn vạn kỳ thực cũng là hư ảo, đọc xong quyển sách này ngài chỉ cần có thể nhớ kỹ một cái“hiệp” chữ, đối với cái này tại quyển sách, đối với ' tỉnh mộng ' tới nói liền đã đầy đủ.
Danh sách chương
    • 1 - 50