Đọc Truyện Online
Lưu Manh Thiên Sứ Biến Dị Ghi Chép

Lưu Manh Thiên Sứ Biến Dị Ghi Chép

Tên Gốc : 流氓天使变异录
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Thương Tâm Người
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 50: hỗn độn thú( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Lưu manh thiên sứ biến dị ghi chép》 là thương tâm người tỉ mỉ sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới lưu manh thiên sứ biến dị ghi chép chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu lưu manh thiên sứ biến dị ghi chép bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ lưu manh thiên sứ biến dị ghi chép độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50