Đọc Truyện Online
Ma Tung Hiệp Ảnh

Ma Tung Hiệp Ảnh

Tên Gốc : 魔踪侠影
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Công Đạt
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 55: con vịt đã đun sôi
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngũ hồ loạn hoa thời đại, Trung Nguyên đại địa, quần ma loạn vũ, chiến loạn nhao nhao, nhân dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Lấy đại anh hùng nhiễm mẫn chi tử nhiễm nghĩa, Lý Nguyệt nga, Gia Cát sáng ngọc, bùi chấn quốc các anh hùng nhi nữ cùng " Tóc đỏ huyết ma ", " Ngọc diện độc bá ", Cưu ma phiên, " Hoa anh đào huyết đao " Chờ quần ma đấu trí đấu pháp truyền kỳ cố sự. Trong sách không thiếu thâm tình tình cảm, nhi nữ tình trường có " Bấc thi...
Danh sách chương
    • 1 - 50