Đọc Truyện Online
Màu Đen Khói Lửa

Màu Đen Khói Lửa

Tên Gốc : 黑色烟火
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Chú Ý Cạn Hi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 61 chương phiên ngoại: tân sinh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Màu đen khói lửa》 là chú ý cạn hi chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới màu đen khói lửa chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu màu đen khói lửa bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ màu đen khói lửa độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50