Đọc Truyện Online
Mù Phu

Mù Phu

Tên Gốc : 盲夫
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đâm Hơi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại -- kỳ trắng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Liên quan tới mù phu:    đời trước nàng không chỉ có mắt mù, tâm cũng mù, vậy mà gả cho trong lúc này núi lang!    Cuối cùng rơi vào cái chính mình hài tử song song vong!    May mắn được cơ hội tới trùng sinh, trong mắt nàng thanh tâm bên trong minh, tất phải đi ra một đầu khoẻ mạnh bình an đại đạo.    Chẳng qua là khi nàng dự đoán đại đạo dần dần lệch hướng khống chế của nàng, nàng nên đi nơi nào   ...
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50