Đọc Truyện Online
Mực Xuyên Hiện, Ca Cổ Vận

Mực Xuyên Hiện, Ca Cổ Vận

Tên Gốc : 墨穿现,歌古韵
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Mực Trường Cơ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 406: ta sẽ sống sờ sờ đánh chết cùng uyên vương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Mực xuyên hiện, ca cổ vận》 là mực trường cơ chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới mực xuyên hiện, ca cổ vận chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu mực xuyên hiện, ca cổ vận bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ mực xuyên hiện, ca cổ vận độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50