Đọc Truyện Online
Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Thần Cấp Thị Vệ

Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Thần Cấp Thị Vệ

Tên Gốc : 美女总裁的神级侍卫
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Vấn Đỉnh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 4911 chương khóa chặt huyền tăng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Lính đánh thuê vương trần dương quay về đô thị, chỉ vì âm thầm bảo hộ chiến hữu nữ thần muội muội. Từ đây đi làm đùa giỡn mỹ nữ bạch lĩnh, tan tầm nhìn lén bên cạnh mỹ thiếu phụ tắm rửa, tiêu diêu tự tại...... Nhưng mà, là long cuối cùng cũng phải bay lượn ở thiên, lại nhìn một đời binh vương như thế nào dùng thiết quyền cùng trí tuệ chế tạo phía dưới thiết huyết đế quốc. Muốn hiểu rõ tứ đế càng nhiều cố sự, thỉnh WeChat tài khoản công chúng lùng tìm thiên đạo minh.
Danh sách chương
    • 1 - 50