Đọc Truyện Online
Nguyễn Lang Về

Nguyễn Lang Về

Tên Gốc : 阮郎归
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Vĩ Vĩ Đậu Nãi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Vì tháng bảy mới văn gặp yêu làm tuyên truyền
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Khi còn nhỏ ái mộ nam tử, muốn như thế nào mới có thể gặp nhau lần nữa? Biện thi đấu trôi giạt khắp nơi một đời lúc nào mới có thể tìm được chốn trở về? Đi theo sư phó từ nước Tề đến Tây Thiên phật quốc, lại từ phật quốc đến bắc chiêu, cái này dài dòng nhân sinh lộ thuộc về của nàng tiểu nguyễn đến tột cùng ở phương nào. ( Bài này đơn thuần hư cấu, xin chớ bắt chước. )
Danh sách chương
    • 1 - 50