Đọc Truyện Online
Nương Tử Thỉnh Hạ Chỉ

Nương Tử Thỉnh Hạ Chỉ

Tên Gốc : 娘子请下旨
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Chát Chát Chát Chát Tiểu Thư
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương thứ mười lăm món tiền đầu tiên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Nương tử thỉnh hạ chỉ》 là chát chát chát chát tiểu thư chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới nương tử thỉnh hạ chỉ chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu nương tử thỉnh hạ chỉ bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ nương tử thỉnh hạ chỉ độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50