Đọc Truyện Online
Pokemon Chi Tinh Linh Chưởng Khống Giả

Pokemon Chi Tinh Linh Chưởng Khống Giả

Tên Gốc : 神奇宝贝之精灵掌控者
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hạo Nguyệt Tinh Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 2873 chương mê hoặc đồng minh phản loạn?
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Vô cùng mênh mông thế giới pokemon, sinh tồn thiên địa tinh linh, mỗi một cái tinh linh đều có vô hạn tiềm năng, ba đoạn tiến hóa không phải điểm kết thúc, tiến hóa chi lộ Limitless! Mỗi một lần tiến hóa cũng là một lần thuế biến, thuộc tính có thể thay đổi, đặc tính cũng có thể thay đổi,...
Danh sách chương
    • 1 - 50