Đọc Truyện Online
Si Ngốc Vương Gia Vs Leo Tường Vương Phi

Si Ngốc Vương Gia Vs Leo Tường Vương Phi

Tên Gốc : 痴呆王爷VS翻墙王妃
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Kiêm Gia Hơi Lạnh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 7: thái tử tới chơi
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Si ngốc vương gia VS leo tường Vương phi》 là kiêm gia hơi lạnh chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới si ngốc vương gia VS leo tường Vương phi chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu si ngốc vương gia VS leo tường Vương phi bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ si ngốc vương gia VS leo tường Vương phi độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50