Đọc Truyện Online
Giới thiệu truyện :
Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống.    Thần tác nghiệt lại như thế nào?    Thần tác nghiệt, ta tới trừ!    Dựa vào cái gì? Bởi vì -- thiên ý tức chúng ý!    Vũ trụ thời đại, vô số chủng tộc văn minh lẫn nhau tranh sát, sức mạnh trên hết giá trị quan bồi dưỡng vô số tự xưng là thần cường giả, thần chi danh khắp nơi có thể thấy được. Không cha không mẹ cô nhi hằng nghị đang trưởng thành trên đường thấy được những thứ này cái gọi là thần xem như, dần dần có trưởng thành bên trong thứ nhất tín niệm: vẻn vẹn nắm giữ lực lượng cường đại liền tùy ý hồ vi, đây không phải là thần! Ta sẽ nói cho bọn hắn điểm ấy, dùng ta sức mạnh!
Danh sách chương
    • 1 - 50