Đọc Truyện Online
Thiên Ma Tái Thế

Thiên Ma Tái Thế

Tên Gốc : 天魔再世
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Thượng Thanh Tử Vi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 197 chương thiền tâm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một kiếm diệt mây xanh   ba rít gào túc Cửu U    cuồng ma tái thế lên   thần tiêu mài cốt vong    thiên ma Giang Vân đầu thai làm người, thề diệt ba viên, đỉnh thiên đạp đất, từ Thần Châu bát hoang chi địa quật khởi, lại nhìn ta cuồng ma tái thế, đồ thiên diệt địa!    Các bạn đọc --299901410( bên trong chỉ có một mình ta ~)
Danh sách chương
    • 1 - 50