Đọc Truyện Online
Thương Sinh Tìm Kiếm

Thương Sinh Tìm Kiếm

Tên Gốc : 苍生觅
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tìm Kiếm Bút Pháp
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 46: đông côn trùng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Phàm nhân một thế, chỉ tìm kiếm phú quý, tu sĩ ngàn năm, cầu tìm kiếm trường sinh, tiên nhân vạn năm, tìm kiếm mình mệnh. Nhiên, phàm nhân tìm kiếm phú quý, sau khi chết thành khoảng không. Tu sĩ tìm kiếm sinh, cũng có một cuối cùng. Tiên nhân tìm kiếm mệnh, không thấy thành công. Phàm nhân tìm kiếm, tu sĩ tìm kiếm, tiên nhân tìm kiếm, thương sinh tìm kiếm, kia thiên đạo cũng, lại có gì tìm kiếm? Hoàn vũ bên trong, từ xưa có một giới, không biết gì kỷ nguyên lên hiện, phàm nhân lấy nhựa, một đời phú quý, tu sĩ vào chi, có thể trường sinh, tiên nhân thoát chi, chịu tải mình mệnh.
Danh sách chương
    • 1 - 50