Đọc Truyện Online
Toàn Âm Giai Triều Dâng

Toàn Âm Giai Triều Dâng

Tên Gốc : 全音阶狂潮
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Linh Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1611: bá khí
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bằng vào siêu phàm âm nhạc thiên phú, dương cảnh đi anh dũng tiến lên, từ một cái bình thường học sinh trưởng thành lên thành một đời tông sư, dọc theo đường đi lưu lại cố sự cùng truyền kỳ, có khẳng khái nhiệt huyết, có ẩn nhẫn lấy đi; có ấm áp động lòng người, có lãnh huyết vô tình; có tiền tài danh lợi, có mai lan...
Danh sách chương
    • 1 - 50