Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Chi Cuộc Sống Xa Hoa

Trùng Sinh Chi Cuộc Sống Xa Hoa

Tên Gốc : 重生之钟鸣鼎食
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ngô Xác
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 73 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mỹ thực làm đao mạo làm búa, giết hết trùng sinh chướng ngại vật. Nhìn văn tiền đề bày ra: ① trùng sinh báo thù sảng văn, có mỹ thực, có trạch đấu, ngọt sủng 1E② mỗi ngày 10 điểm đúng giờ đổi mới, hố phẩm có cam đoan③ cướp quyền thiết lập, khảo chứng đảng thận thông cáo: bài này vào khoảng 5 nguyệt 3 nhật tinh kỳ thiên vào V, đưa lên ba canh, nhắn lại vượt qua mười lăm chữ có thể đưa phân, nhìn văn có ưu đãi ~ mời mọi người tiếp tục ủng hộ, O(∩_∩) cột: một hạt gạo ← đâm đi vào điểm xuống tác giả cất giữ bao nuôi tác giả ~
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50