Đọc Truyện Online
Uống Chậm

Uống Chậm

Tên Gốc : 饮鸩
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Một Cái Đồng Tiền
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 74 chương phiên ngoại( hai)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
A Cổ chết, bị người độc chết ba năm sau, nàng mang theo một bình chẫm tửu, giết đến kinh sư -- trước kia các ngươi thiếu nợ ta, ta đem gấp trăm lần hoàn trả! 【 Vào hố nhắc nhở】① báo thù văn, không có trùng sinh, không có xuyên qua② ngày càng· mỗi sớm 10 điểm· thời gian khác cũng là tại bắt trùng· bắt được một chỗ tiền đã kết thúc mười hai thiên văn】【 từ chối khéo đào bảng】【 tiến vào tác giả chuyên mục click cất giữ này tác giả, mở mới văn sớm biết】
Danh sách chương
    • 1 - 50