Đọc Truyện Online
Xuyên Qua Mang Theo Một Cái Cây

Xuyên Qua Mang Theo Một Cái Cây

Tên Gốc : 穿越带着一棵树
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Phù Hí Kịch Sơn Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 285 chương khí tức
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ta có một cây, có thể tụ nguyên khí, luyện khí vô song! Ta có một cây, có thể tu ngàn vạn pháp, thế này làm vô địch! Ta có một cây, có thể nạp ba ngàn đại đạo, nghiên cứu kỹ chí cao thiên đạo! Ta có một cây, có thể uẩn dục chư thiên tinh linh, diễn hóa tinh thần thành đạo binh! Ta có một cây, có thể mở tích bản mệnh Hư Không Thế Giới, thiên địa hủ mà vĩnh hằng bất diệt! Xuyên qua mang theo một cái cây, đạo môn khác mở địa tiên lộ!
Danh sách chương
    • 1 - 50