Đọc Truyện Online
Yêu Thú Cái Đuôi

Yêu Thú Cái Đuôi

Tên Gốc : 妖兽的尾巴
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Tư Mã Tiến
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 352: kinh hồng kiếm pháp
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Yêu đuôi sĩ chi thư》 bên trong có lời, chúng sinh bởi vì thiên đạo mà diễn sinh, cũng bởi vì thiên đạo mà chết đi, sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại. Nhân tộc cũng là như thế, từng đời một phồn diễn sinh sống, lưu truyền tộc đàn.    Nhưng yêu đuôi sĩ vượt ra khỏi người phàm sinh mệnh, nghịch thiên đạo nhi đi, sinh yêu cốt sống trăm tuổi, phải yêu linh sống một trăm năm mươi tuổi, kết yêu đan sống ba trăm tuổi, thành yêu nguyên sống tám trăm năm...... Tu vi càng cao, có thể lấy được thọ nguyên liền càng là lâu đời, đây là nghịch thiên chi đạo!
Danh sách chương
    • 1 - 50