Đọc Truyện Online
Bệnh Có Trị

Bệnh Có Trị

Tên Gốc : 病有治了
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Một Thế Hoa Váy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 41 chương tin tức
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Truyền thuyết bên ngoài trại an dưỡng, thần thích bệnh viện lăng hi là Lăng gia thiếu gia, hắn đầu tiên là đi một chuyến trại an dưỡng, tiếp theo bị kéo gần thần thích bệnh viện về sau nữa -- lăng hi biểu thị, cửa chính thế giới mới mở bài này 1 mới có bảo đảm, hoan nghênh vào hố O(∩_∩)O~ bài này chậm nhất ba tháng thực chất mở hố, cảm giác hứng thú trước tiên có thể thêm một cái cất giữ vung ~ cảm tạ rền vang làm phong ~~ thỉnh thoảng chuyên mục, lăn lộn cầu Like ~~
Danh sách chương
    • 1 - 50