Đọc Truyện Online
Cực Phẩm Nông Nữ: Quải Cái Vương Gia Đến Trồng Ruộng

Cực Phẩm Nông Nữ: Quải Cái Vương Gia Đến Trồng Ruộng

Tên Gốc : 极品农女:拐个王爷来种田
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Phi Phi Chuồn Chuồn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 681. Thứ 681 chương tốt đẹp chính là đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sẩy chân xuyên thành nông dân cá thể nữ, mẫu thân yếu, đệ muội gầy, trong nhà nghèo đinh đương mang một vang dội, còn có cực phẩm thân thích Hổ thị lang vòng. Chỉ cần ta sở hữu dị năng tại, những thứ này đều không phải là sự tình! Chỉ là, cái kia xé da hổ soái ca, nhân gia lại không nợ ngươi nợ, làm gì cuối cùng đi theo ta? N Năm sau, soái ca cưỡi cao đầu đại bạch mã, mang theo toàn bộ loan trận chiến, rong ruổi mà đến -- tương tác Group số: 178352419
Danh sách chương
    • 1 - 50