Đọc Truyện Online
Ta Làm Trái Cặn Bã Điên Cuồng [ Nhanh Xuyên ]

Ta Làm Trái Cặn Bã Điên Cuồng [ Nhanh Xuyên ]

Tên Gốc : 我为虐渣狂[快穿]
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lục嬑
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 8 chương -1
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Ta làm trái cặn bã điên cuồng [ nhanh xuyên ]》 là lục嬑 chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới ta làm trái cặn bã điên cuồng [ nhanh xuyên ] chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu ta làm trái cặn bã điên cuồng [ nhanh xuyên ] bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ ta làm trái cặn bã điên cuồng [ nhanh xuyên ] độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50