Đọc Truyện Online
Một Bào Song Thai, Tổng Giám Đốc Thật Ra Sức!

Một Bào Song Thai, Tổng Giám Đốc Thật Ra Sức!

Tên Gốc : 一胞双胎,总裁真给力!
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Ba Tiểu Lê
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 149. Ta thích ngươi, cho nên đối với ngươi chú ý như vậy
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngày kỷ niệm kết hôn. Thu đến muội muội cùng trượng phu triền miên màu tin, còn có muội muội hùng hổ dọa người buông lời: tất nhiên tỷ tỷ không thể sinh, liền để muội muội để thay thế a. Từ đó...
Danh sách chương
    • 1 - 50